जिल्ह्यातील पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती

 • शिवछत्रपती पुरस्कार

  शिवछत्रपती पुरस्कार राज्य पातळीवर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ,राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूला देण्यात येतो

 • जिल्हा क्रीडा पुरस्कार

  जिल्हा क्रीडा खेळाडू पुरस्कार जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय खेळात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूना देण्यात येतो .

 • एकलव्य पुरस्कार

  एकलव्य पुरस्कार क्रीडा प्रकारात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना देण्यात येतो

 • महाराष्ट्र केसरी

  महाराष्ट्र स्तरावर कुस्ती या खेळ प्रकारासाठी हा पुरस्कार देण्यात येतो

शिवछत्रपती पुरस्कार

खेळाडू

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
श्रीमती अंजली भाऊसाहेब पाटील हॉलीबॉल
श्री . अशोक माधवराव चौधरी शुटिंगबॉल
गणपत संभाजी पोळ खो-खो

प्रशिक्षक

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव

संघटक

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
1 प्रा. डॉ. नारायण शंकर खडके अथेलेटिक

जिल्हा क्रीडा पुरस्कार

खेळाडू

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
१ श्री. मेघश्याम शिंदे लवारबाजी
श्री . आकाश सराफ तलवारबाजी
श्री. निरंजन देशमुख तलवारबाजी
कु. सायली राजेंद्र चित्ते खो-खो
कु. श्रुती प्रशांत जगताप बॉक्सिंग
६. श्री. शेख वाहिद जमालोद्दीन शेख खो-खो
७. श्री नागरे खरारे (विशेष) बॉक्सिंग
८. कु. तृप्ती तायडे तायक्वांदो
९. शश्री. विशाल बेलदार तायक्वांदो
१०. कु. अंकिता पाटील तायक्वांदो
१२. कु. षण्मयी चौधरी रायफल शूटिंग
११. श्री. निनांद चौधरी रायफल शूटिंग
१३. श्री. लिनेश खडके जिमन्यास्टीक

प्रशिक्षक

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
डॉ. प्रदीप प्रभाकर तळवेलकर सॉफ्टबॉल
श्री . प्रशांत राजाराम जगताप तलवारबाजी
श्री .गोरख नामदेव सूर्यवंशी सॉफ्टबॉल
श्री दीपक चांगदेव आर्डे बॅडमिंटन
श्री जयांशु गणपतराव पोळ खो खो
श्री जयांशु गणपतराव पोळ खो खो
श्री अजित घारगे तायक्वांदो
श्री नितीन बरडे कबड्डी
श्री उल्हास ठाकरे मैदानी
श्री आसिफ खान हॉकी
१० फारुख शेख हॉकी

संघटक

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
श्री सी . आर .आर्डे बॅडमिंटन
श्री अँड बबनभाऊ बाहेती कबड्डी
डॉ. नारायण शंकर खडके मैदानी खेळ
श्री गणपतराव पोळ खो खो
श्री दिली[प गवळी रायफल शूटिंग
प्रा चंद्रकांत बळीराम सोनवणे खो खो
श्री डॉ प्रदीप प्रभाकर तळवेलकर सॉफ्टबॉल
श्री विष्णू भंगाळे जुडो
श्री इक्बाल बेग उस्मान बेग हॉकी
श्री राजेश जाधव मैदानी

एकलव्य पुरस्कार

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
कु. कांचन चौधरी जलतरण

महाराष्ट्र केसरी

अ . क्र पुरस्कारार्थींचे नाव खेळाचे नाव
श्री विजय चौधरी (सलग ३ वर्षे पुरस्कार प्राप्त ) कुस्ती

आंतरराष्ट्रीय खेळाडू

जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय पातळी वर गेलेले खेळाडू

1
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on
2
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on
3
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on
4
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on

राष्ट्रीय खेळाडू

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पातळी वर गेलेले खेळाडू

1
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on
2
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on
3
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on
4
खेळाडूचे नाव
खेळ
 • Born
 • Position
 • Squad number
 • Previous Club
 • Fallow us on