क्रीडा संघटना

जळगाव जिल्हा फेन्सिंग असोशिएशन
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • प्रशांत जगताप
 • गुरुजी कॉर्नर स्टेडियम ,जळगांव
 • ९४२३४९३४१९
महाराष्ट्र राज्य जम्प रोप असोसिएशन
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री दीपक वाडे
 • नंदनवन कॉलनी ,जळगांव
 • ९४२१५२१३९१
महाराष्ट्र राज्य टारगेट बॉल असोसिएशन
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री भूषण मराठे
 • महाबळ रोड,महाबळ ,जळगांव
 • ९५९५०७१६९५
जिल्हा रोलबॉल संघटना
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री संजय पाटील
 • --
 • ८०८७५७३३८९
जळगाव जिल्हा थ्रोबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री अशोक निकम
 • भुसावळ जि. जळगांव
 • ९८२३९८२४९९
जळगाव जिल्हा फिल्ड आर्चरी संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • --
जळगाव जिल्हा योगा संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्रीमती अनिता पाटील
 • निमखेडी रोड,जळगांव
 • ८०५५११३८०३
रोप स्किपींग असो.ऑफ जळगाव डिस्ट्रीक्ट
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री खुशाल देशमुख
 • साकेगाव ता. भुसावळ जि. जळगांव
 • ९२७१२५८४०१
जळगाव जिल्हा ज्युदो संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री उमेश पाटील
 • --
 • ९४३०६२३४९७
दि बेसबॉल असोशिएशन ऑफ जळगाव
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री प्रदीप साखरे
 • भुसावळ जि. जळगांव
 • ९९२३०९१३४१
जळगांव जिल्हा कॅरम असोसिएशन, जळगांव
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री फारूख शेख
 • कांताई हॉल ,जळगांव
 • ९४२३१८५७८६
जळगाव जिल्हा क्रिकेट संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री अरविंद देशपांडे
 • कांताई हॉल,जळगांव
 • ९४२२२७८९३६
वैनतेय गिर्यारोहण गिरीभ्रमण
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा बॉलबॅडमिंटन संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री प्रदीप तळवेलकर
 • गुरुजी कॉर्नर स्टेडियम ,जळगांव
 • ९४२३४८७२२२
जळगाव जिल्हा हॅन्डबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री उमेश पाटील
 • चाळीसगांव ता. चाळीसगांव
 • ९४३०६२३४९७
जळगाव जिल्हा शुटिंग बॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा तालीम संघ
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री दिलीपराव घुले
 • शाहू नगर, जळगांव
 • ९७६५६३४६९१
जळगाव जिल्हा हॉकी संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री फारूख शेख
 • कांताई हॉल ,जळगांव
 • ९४२३१८५७८६
जळगाव जिल्हा बॅडमिंटन संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री तनुज शर्मा
 • कान्ती हॉल , जळगांव
 • ९४२२७७५९११
जळगाव जिल्हा टेबल टेनिस संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री विवेक आळवणी
 • कांताई हॉल ,जळगांव
 • ९४२२७७४०५५
जळगाव जिल्हा जलतरण संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री फारूख शेख
 • कान्ती हॉल, जळगांव
 • ९४२३१८५७८६
जळगाव जिल्हा व्हॉलीबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री देवदत्त पाटील
 • ९, अजय कॉलनी ,रिंग रोड ,जळगांव
 • ९४२२९७८९९८
जळगाव जिल्हा बॉक्सिंग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री सोनवणे
 • भुसावळ ता. भुसावळ
 • ९८२३४४३३१९
जळगाव जिल्हा फुटबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री तुळशीराम खडके
 • कांताई हॉल ,जळगांव
 • ९४२२७८७०८७
जळगाव जिल्हा रोलर स्केटींग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा डॉजबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री राजेश जाधव
 • सद्गुरू एज्यू . कॉलेज ,जळगांव
 • ९९७०६७०६७४
जळगाव जिल्हा चायक्वांदो संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री दीपक वाडे
 • नंदनवन कॉलनी ,जळगांव
 • ९४२१५२१३९१
जळगाव जिल्हा रस्सीखेच संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा आटयापाटया संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा कराटे संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री संदीप मनोरे
 • पाचोरा जि . जळगांव
 • ८४२१६७७२४६
जळगाव जिल्हा पॅरा ऑलिम्पक संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा पॉवरलिफ्टिंग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री संजय निकम
 • बोदवड जि. जळगांव
 • ९८९०५६२५२४
जळगाव जिल्हा थ्रोबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा मल्लखांब शिक्षण संस्था
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री राजेश जाधव
 • सद्गुरू एज्यू. कॉलेज,जळगांव
 • ९९७०६७०६७४
जळगाव जिल्हा वेटलिफ्टिंग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री श्रीकृष्ण बेलोरकर
 • एकलव्य क्रीडा संकुल ,जळगांव
 • ९८६०२६५३७३
जळगाव जिल्हा धनुर्विद्या संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री वि. भ. सोनवणे
 • शिवाजी नगर ,जळगांव
 • ९४२०१०७१७२
जळगाव जिल्हा वुशू संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा सॉफटबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा टॅग ऑफ वॉर संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री संजय निकम
 • बोदवड जि. जळगांव
 • ९८९०५६२५२४
जळगाव जिल्हा टेनिस व्हॉलीबॉल संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री प्रशांत कोल्हे
 • ९, अजय कॉलनी ,रिंग रोड ,जळगांव
 • ९८२२०६९२५०
जळगाव जिल्हा ट्रॅडिशनल रेसलिंग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा किक बॉक्सिंग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • --
जळगाव जिल्हा लॉनटेनिस संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री कृपालसिंग ठाकूर
 • शिवाजी नगर, जळगांव
 • ९९७०१५६४४६
जळगाव जिल्हा फुटबॉल टेनिस संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • चाळीसगांव जि. जळगांव
जळगाव जिल्हा अॅथेलेटिक्स संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री राजेश जाधव
 • सद्गुरू एज्यु . कॉलेज, जळगांव
 • ९०७०६७०६७४
एक्सेल टारगेट क्लब शुटींग संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
जळगाव जिल्हा बुद्धिबळ संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री प्रवीण ठाकरे
 • कांताई हॉल. जळगांव
 • ९२२६३७५०७७
जिल्हा कबड्डी संघटना
Defender
 • नाव
 • पत्ता
 • मो. नं
 • श्री नितीन बरडे
 • बबन बाहेती कॉलेज,जळगांव
 • ९४२२२७७८६०